Spolupráca

Domáca spolupráca

Z dôvodu snahy zachovania baníckych tradícií, prezentovaní spoločných stanovísk k odborným problémom a napomáhaní pri tvorbe národných legislatívnych požiadaviek, združenie spolupracuje s jednotlivými banskými organizáciami.

Spolupráca sa orientuje aj na ďalšie organizácie pôsobiace v oblasti ochrany prírody, záchranárstva a podobne.

szvk.sk - Slovenské združenie výrobcov kameniva
Slovenská banská komora
szvk.sk - Slovenské združenie výrobcov kameniva
Hlavný banský úrad
szvk.sk - Slovenské združenie výrobcov kameniva
Slovenská banícka spoločnosť
szvk.sk - Slovenské združenie výrobcov kameniva
Združenie baníckych spolkov a cechov na Slovensku
szvk.sk - Slovenské združenie výrobcov kameniva
Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce
SZVK - 244967989 106788705114688 3624650007090900409 n
Kynologická záchranná jednotka

V oblasti zvyšovania kvality ťažby, výroby kameniva a dopadu na životné prostredie SZVK spolupracuje s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky.

Zahraničná spolupráca

Text zahraničná spolupráca.

UEPG
Ťežební unie
PZPK - Polski Związek Producentów Kruszyw
OMBKE -Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
Magyar Bányászati Szövetség

Text zahraničná spolupráca pod logami.

UEPG

Text UEPG.

logo1 UEPG
logo2 UEPG

Text UEPG pod logami.

SZVK - PP zvisly
SZVK - PP zvisly
Návrat hore

Prihláška za člena Slovenského združenia výrobcov kameniva

Prihláška za člena Slovenského združenia výrobcov kameniva