Komisia BOZP

Dňa 25.4.2024 komisia BOZP absolvovala ďalšie zasadnutie. Teraz komisia navštívila Lom Dubná Skala spoločnosti Eurovia kameňolomy s.r.o. Poznatky sú uvedené v správe komisie

Návrat hore

Prihláška za člena Slovenského združenia výrobcov kameniva

Prihláška za člena Slovenského združenia výrobcov kameniva